Η κυρία με τις ... βούλες


Φωτογραφία Βασίλης Π.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Λέω:Να γίνετε αληθινά σαν δέντρα

ωραία Μικρά Τερατάκια!